« Najít podobné dokumenty

Město Čelákovice - Záměr města na pronájem části pozemku st. p. č. 1784 v k. ú. a obci Čelákovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čelákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města na pronájem části pozemku st. p. č. 1784 v k. ú. a obci Čelákovice
MUC/11328/2019 ZÁMĚR MĚSTA čELÁKOVIC
<br> na pronájem části pozemku st.p.č.1784 — zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 183 m2 (dle přílohy tohoto záměru),z celkové výměry 694 m2,v k.ú.Čelákovice a obci Čelákovice,za min.cenu 60 Kčlmz a XXX,tj.XX XXX KčIrok,který je zveřejňován v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat své nabídky písemně na podatelnu Městského úřadu Čelákovice nejpozději do 21.11.2019,12:00 hodin <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Čelákovic na její 26.schůzi dne 15.10.2019,usnesením č.26/2019/2.7.2 <.>
<br> l/ „% Maďar 0M Ing.XXXXX XXXXX starosta města
<br> Vyvěšeno dne: XX- XX.XXXX Sejmuto dne: 22.11.2019
<br> V téže době byl záměr zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na internetové stránce města Čelákovice v rubrice „úřední deska“ <.>
<br> Bližší informace o záměru za odbor správy majetku a investic podá: XXXXX XXXXXXXX,t: XXX XXX XXX,e: lenka.kalinova©ce|akovice.cz_
<br> Příloha záměru města Čelákovice na pronájem č.j.MUC/11328/2019
<br> \! v,\! Predmet zameru - - -.'\_ \“.' '.'.- " '-'“' E\ -._ "sm ©.-.-.' _ _ 17mm "57,7 '\__\ '._\ ' <.>,_.'\___ _ _ _ - __.<.> —.<.> ' \ - ' umu _._ _„_._— ——-./ —\_—.__ \___ __._._ _ _ -_ 1789.„ _ \ \.'.—.<.> j._ -.\_ 1755/4 _._ _ _ 31 ' 75“ '.__.l'.\ _ — —_ :\ \' ".<.>.<.> ' '- - Q- "x /.- '.<.> _.' / “V' _.' - _." '- <.- ',1' “' ' u „_ _i o.<.> _ 2075 l _ 1755' '“ * - _ J,'.0- „1 f/ ;„_-_ '_ il,ll I'I 1757 193 _ f____| i /-__ — » i._.<.> „I |.__ „ __ l \Á— —- -__ f."._„r "" — __ __ Jiu/r i.' i" i “_ — - —_ ___ _ _Q_jn7 "' --J'__ __ ___;_ ____ _J: “_ 1554 : XXXXX ' " ---.& __X'X'; i '.- “T “ = — „.II|.; „|| iF l_— lrh _ - i ' r i * \ o.r - * / lJ i| \ 1654.11 '- i,i r
<br>.st.p.č.1784 — zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 183 m2,z celkové výměry 694 m2,v k.ú.Čelákovice a obci Čelákovice

Načteno

edesky.cz/d/3343584

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čelákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz