« Najít podobné dokumenty

Obec Křešín (okres Příbram) - Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křešín (okres Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu
<br> za rok 2018
<br> (sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)
<br>
<br> Plnění rozpočtu Svazku obcí v roce 2018
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 46.44 100.00 46.44 100.00 46.44 53.56
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 68238.00 66500.00 102.61 68250.00 99.98 12.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 68284.44 66600.00 102.53 68350.00 99.90 65.56
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 23572.00 47600.00 49.52 49350.00 47.76 25778.00
<br> C E L K E M V Ý D A J E 23572.00 47600.00 49.52 49350.00 47.76 25778.00
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br> Třída
Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -44712.44 0.00 0.00 0.00 0.00 44712.4
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
0.00 -19000.00 0.00 -19000.00 0.00
<br> 19000.0
<br> 0
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ
-44712.44 -19000.00 235.33 -19000.00 235.33
<br> 25712.4
<br> 4
<br> Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M,sestava k 31.12.2018,který je přílohou Závěrečného účtu <.>
<br>
<br> Finanční majetek,pohledávky a závazky Svazku obcí k 31.12.2018
<br>
<br> a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu k 31.12.2018 77 483,77
<br> b) pohledávky obce k 31.12.2018 0,-
<br> c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2018 0,-
<br>
<br> Hospodaření s majetkem Svazku obcí:
<br> Svazek v roce 2018 nekoupil ani neprodal žádný movitý majetek <.>
<br>
<br> Hospodářský výsledek Svazku obcí za rok 2018
<br> Náklady v roce 2018 celkem : 23.572,00
<br> Výnosy v roce 2018 cekem : 62.284,44
<br> Hospodářský výsledek za rok 2018 : 44.712,44
<br>
<br> Svazek ...

Načteno

edesky.cz/d/3343335


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křešín (okres Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz