« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Rozpočtové opatření SOB 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
List1
<br> Příloha č.2
<br> Sdružení obcí Bílovecka
Rozpočtové opatření č.2/2019 (v Kč)
Příjmy
položka text rozpočet 2019 rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření č.2 upravený rozpočet ke dni 10.09.2019
2141 Příjmy z úroků 1,500 - - 1,500
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200,000 - - 200,000
CELKEM 201,500 - - 201,500
<br> Výdaje
položka text rozpočet 2019 rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření č.2 upravený rozpočet ke dni 10.09.2019
5021 Ostatní osobní výdaje 31,000 15,292 - 46,292
5492 Dary obyvatelstvu - 10,000 - 10,000
5163 Služby peněžních ústavů 1,500 - 500 2,000
5168 Zpracování XXX a služby související s infromačními a komunikačními technologiemi X,000 - - 1,000
5169 Nákup ostatních služeb 5,000 - - 5,000
5175 Pohoštění 4,000 - - 4,000
5222 Neinvestiční transfery nezisk.a podob.org.155,000 -155,000 - 0
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené - 155,000 - 155,000
5901 Nespecifikované rezervy 4,000 - - 4,000
<br> CELKEM 201,500 25,292 500 227,292
Třída 8 - financování
položka text rozpočet 2019 rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření č.2 upravený rozpočet ke dni 10.09.2019
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 25,292 500 25,792
<br> CELKEM - 25,292 500 25,792
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
předsedkyně Sdružení obcí Bílovecka
<br>
<br>
<br>
<br> List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/3341605


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz