« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Vyhláška č. 1-2017 noční klid.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 1-2017 noční klid.pdf
Obec Dolany
Zastupitelstvo obce Dolany
<br> obecně závazná vyhláška
č.1/2017 <,>
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo obce Dolany na zasedání III/2017 dne 29.5.2017 usnesením č.8 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě
ustanovení § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,než stanoví zákon <.>
<br> Čl.2
Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny1) <.>
<br> Čl.3
Stanovení výjimek z doby nočního klidu
<br> 1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31.prosince na 1.ledna (oslavy příchodu
nového roku) <.>
<br> 2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší,a to od 2.do 6.hodiny v době konání
těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:
a) v noci z 30.dubna na 1.května z důvodu pálení čarodějnic <.>
<br> Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Dolany <,>
b) 5 nocí z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsících leden až březen
<br> z důvodu pořádání plesů <.>
Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Dolany <.>
<br> c) 3 noci ze soboty na neděli v průběhu kalendářního roku z důvodu pořádání setkání
SDH Svinišťany <.>
Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Svinišťany <.>
<br> d) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu nebo září z důvodu konání Krabčického
posezení <.>
Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Krabčice <.>
<br> ----------------
§ 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> e) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu pořádání Čáslavského posvícení <.>
Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Čáslavky <.>
<br> 3) Informace o konkrétn...

Načteno

edesky.cz/d/3340299

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz