« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÍlllllllllllllllllllllllMIlllllllllllllllllIllllllll!
<br> PGIĚUJJH
<br> Ing.XXXXX XXXXX,poradce v oblasti ekologi_e sídlo podnikánízšeříková XXXX,XXX 01 Dobříš
<br> Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br> Komenského náměstí 125
<br> 530 02 Pardubice
<br> Žádost o vydání povoleni provozn zdroie podle S 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb.<.> o ochraně ovzduší
<br> Žádáme Vás tímto o vydání povolení provozu zdroje podle š 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší pro společnost Autodoprava HONZ s.r.o <.>
<br> 1.Investor — provozovatel zdroje:
<br> Provozovatel: Autodoprava HONZ s.r.o <.>
<br> sídlo: Táboritská 421,Kolín IV,280 02 Kolín IČO: 033 63 015
<br> Statutární zástupce: XXXX XXXX —jednatel,vedoucí zařízení,Táboritská XXX,Kolín IV,280 02 Kolín <,>
<br> Zástupce provozovatele na základě plné moci: KRAJSKY URAD H.:.„,0 'IU' <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX PARDUBICKÉHO KRAJE X ' VOZHÍCC ČNP XX,XXX XX p.DObříš anřclo-
<br> v va (: IC 458 67 356 Došlo: 2 ] -10- 2019 tel.: 736 457 286,318 523 743 e-mail: vavramarek.dobris©seznam.cz Ci: un znnk
<br> Pn'l: / &%"O '-
<br> Zd roi znečišťování ovzduší (provozovna
<br> Záměrem provozovateleje provozovat mobilní zařízení na recyklaci stavebních odpadů.Po shromáždění potřebného množství stavebních odpadů (z hlediska ekonomiky drcení) bude prováděno drcení a případně třídění stavebních odpadů pomocí mobilního zařizení <.>
<br> Umístění: Zdroje mohou být provozovány na území celého Pardubického kraje <.>
<br> 2.Udaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů vydaných podle tohoto zákona a soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané provozovně,včetně specifikace všec'h komínů a výduchů:
<br> Rozhodnutí :
<br> a jedná se o žádost o povolení provozu,rozhodnutí za oblast ovzduší dosud nebylo vydáno <.>
<br> Provozovna: Voznice č.p.27,263 01 p.Dobříš,IČ 458 67 356,DIČ CZ 6701081002 tel....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Rozsochy - -
Pardubický kraj - -
Obec Sousedovice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz