« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÍlllllllllllllllllllllllMIlllllllllllllllllIllllllll!
<br> PGIĚUJJH
<br> Ing.XXXXX XXXXX,poradce v oblasti ekologi_e sídlo podnikánízšeříková XXXX,XXX 01 Dobříš
<br> Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br> Komenského náměstí 125
<br> 530 02 Pardubice
<br> Žádost o vydání povoleni provozn zdroie podle S 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb.<.> o ochraně ovzduší
<br> Žádáme Vás tímto o vydání povolení provozu zdroje podle š 11 odst.2 písm.d) zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší pro společnost Autodoprava HONZ s.r.o <.>
<br> 1.Investor — provozovatel zdroje:
<br> Provozovatel: Autodoprava HONZ s.r.o <.>
<br> sídlo: Táboritská 421,Kolín IV,280 02 Kolín IČO: 033 63 015
<br> Statutární zástupce: XXXX XXXX —jednatel,vedoucí zařízení,Táboritská XXX,Kolín IV,280 02 Kolín <,>
<br> Zástupce provozovatele na základě plné moci: KRAJSKY URAD H.:.„,0 'IU' <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX PARDUBICKÉHO KRAJE X ' VOZHÍCC ČNP XX,XXX XX p.DObříš anřclo-
<br> v va (: IC 458 67 356 Došlo: 2 ] -10- 2019 tel.: 736 457 286,318 523 743 e-mail: vavramarek.dobris©seznam.cz Ci: un znnk
<br> Pn'l: / &%"O '-
<br> Zd roi znečišťování ovzduší (provozovna
<br> Záměrem provozovateleje provozovat mobilní zařízení na recyklaci stavebních odpadů.Po shromáždění potřebného množství stavebních odpadů (z hlediska ekonomiky drcení) bude prováděno drcení a případně třídění stavebních odpadů pomocí mobilního zařizení <.>
<br> Umístění: Zdroje mohou být provozovány na území celého Pardubického kraje <.>
<br> 2.Udaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů vydaných podle tohoto zákona a soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané provozovně,včetně specifikace všec'h komínů a výduchů:
<br> Rozhodnutí :
<br> a jedná se o žádost o povolení provozu,rozhodnutí za oblast ovzduší dosud nebylo vydáno <.>
<br> Provozovna: Voznice č.p.27,263 01 p.Dobříš,IČ 458 67 356,DIČ CZ 6701081002 tel....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz