« Najít podobné dokumenty

Obec Okounov - Výkaz zisku a ztráty 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okounov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 2018
Licence: DG96 XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00262056
Název: Obec Okounov 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 762 721,15  48 872,00  4 833 936,98  123 012,00 
<br> I.Náklady z činnosti 5 566 446,41    4 715 692,22  123 012,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 424 246,03    453 466,20   
<br> 2.Spotřeba energie 502 108 107,00    154 926,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 305 299,34    357 584,80   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 167,00       
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 200 915,58    935 560,85   
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 149 817,00    1 799 920,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 583 156,00    472 310,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 5 280,00    200,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538     1 500,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     3 499,00   
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 92 294,30    80 308,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 30.03.2019 10h14m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DG96 XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé ...

Načteno

edesky.cz/d/3336687

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okounov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz