« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Pozvánka a program na 10. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program na 10. zasedání zastupitelstva obce Lodín.pdf [0,03 MB]
POZVÁNKA A PROGRAM
<br> Na 10.zasedání Zastupitelstva obce Lodín konané dne 30.října 2019
<br> od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Navržený program:
<br> PPP?
<br> 7.8.9.10 <.>
<br> Zahájení
<br> Schválení ověřovatele,zapisovatele a návrhové komise
<br> Kontrola usnesení z 9.zasedání ZO
<br> Projednání návrhu smluv o smlouvách budoucích k připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (hasičská zbrojnice).Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení výjimek z doby nočního klidu <.>
<br> Projednání ukončení smlouvy o výpůjčce rybářského zázemí a převedení pod správu majetku obce Lodín <.>
<br> Volba členů inventarizační komise <.>
<br> Rozpočtové opatření
<br> informace starosty
<br> Diskuse
<br> V Lodině dne 22.10.2019

Načteno

edesky.cz/d/3336541

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz