« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Bukovina - OBEC Skutečné plnění rozpočtu k 30. 9. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu k 30. 9. 2019.pdf (738.98 kB)
Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 30.9.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2019
<br> 9
<br> 00555886
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Obec Velká Bukovina Velká Bukovina 178,407 29 Velká Bukovina
<br> Schválený Rošočel Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placena plátci 1 833 000,00 71,74 1 833 000,00 71,74 1 315 007,60 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 26 800,00 105,14 28 300,00 99,56 28 176,82 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 143 000,00 87,89 143 000,00 87,89 125 688,87 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 480 000,00 78,64 1 480 000,00 78,64 1 163 892,14 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 560 000,00 71,87 3 560 000,00 71,87 2 558 667,94 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 98,04 14 000,00 98,04 13 725,00 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 104,67 6 500,00 96,62 6 280,00 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 25 000,00 124,28 31 100,00 99,90 31 069,83 0000 1511 Daň z nemovitých věci 440 000,00 101 „39 446 200,00 99,98 446 104,96 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 0,00 29 000,00 100,00 29 000,00 0000 4112 Neinv.př1'j.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 90 000,00 119,33 107 400,00 100,00 107 400,00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 300 000,00 59,42 478 252,00 37,27 178 252,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 400 518,48 100,00 400 518,48 0000 * 7 967 800,00 80,37 8 607 270,48 74,40 6 403 783,64 000 " 7 967 800,00 80,37 8 607 270,48 74,40 6 403 78% 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 000,00 43,88...

Načteno

edesky.cz/d/3336465

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz