« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ
<br> Krajský úřad
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br>
<br>
<br> Výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Název dotačního programu:
<br>
<br> Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v
<br> Pardubickém kraji
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj
<br> Schváleno usnesením Rady Pardubického kraje č.R/2241/19 ze dne 21.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU
<br> 1.1 NÁVAZNOST NA PROGRAM ROZVOJE KRAJE
<br> Dotační program Podpora rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (dále jen program)
<br> je v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Pardubického kraje schváleným
<br> Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením číslo Z/242/2014 ze dne 11.12.2014 <.>
<br> Priorita A: Podpora kvalitního systému vzdělávání
<br> Strategický cíl: Rozšířit a zkvalitnit nabídku aktivit pro organizované i neorganizované trávení volného
<br> času <.>
<br> Opatření A.6.4: Realizace preventivních programů – např.primární prevence onemocnění,prevence
<br> kriminality,protidrogová prevence,prevence dopravní bezpečnosti,bezpečnosti dětí a seniorů
<br> 1.2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ A CÍL DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
<br> (dále také jako „Pk“),což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na
<br> pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu <.>
<br> 1.3 FORMA A VÝŠE PODPORY POSKYTOVANÉ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace,na kterou není právní nárok <.>
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 3 mil.Kč.Výše
<br> dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000,- Kč a maximálně může dosáhnout
<...

Načteno

edesky.cz/d/3335084

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Moravské Málkovice - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Rozsochy - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz