« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ
<br> Krajský úřad
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br>
<br>
<br> Výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Název dotačního programu:
<br>
<br> Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v
<br> Pardubickém kraji
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj
<br> Schváleno usnesením Rady Pardubického kraje č.R/2241/19 ze dne 21.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU
<br> 1.1 NÁVAZNOST NA PROGRAM ROZVOJE KRAJE
<br> Dotační program Podpora rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (dále jen program)
<br> je v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Pardubického kraje schváleným
<br> Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením číslo Z/242/2014 ze dne 11.12.2014 <.>
<br> Priorita A: Podpora kvalitního systému vzdělávání
<br> Strategický cíl: Rozšířit a zkvalitnit nabídku aktivit pro organizované i neorganizované trávení volného
<br> času <.>
<br> Opatření A.6.4: Realizace preventivních programů – např.primární prevence onemocnění,prevence
<br> kriminality,protidrogová prevence,prevence dopravní bezpečnosti,bezpečnosti dětí a seniorů
<br> 1.2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ A CÍL DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> Program je zaměřen na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
<br> (dále také jako „Pk“),což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na
<br> pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu <.>
<br> 1.3 FORMA A VÝŠE PODPORY POSKYTOVANÉ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace,na kterou není právní nárok <.>
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 3 mil.Kč.Výše
<br> dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000,- Kč a maximálně může dosáhnout
<...

Načteno

edesky.cz/d/3335084

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
08. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
07. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz