« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ
<br>
<br> Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
Výzva k předkládání žádostí o podporu
<br> v roce 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Název dotačního programu:
<br>
Vzdělávání,výchova a osvěta v oblasti
životního prostředí v Pardubickém kraji
<br> pro rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlášeno usnesením Rady Pardubického kraje č.R/2241/19
ze dne 21.10.2019
<br>
<br> 2
<br>
<br> Název programu: Vzdělávání,výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
v Pardubickém kraji pro rok 2020
<br>
<br> Vymezení okruhu žadatelů o dotaci
Dotační program je vypsán pro právnické osoby (dále jen žadatel),které byly založeny mini-
málně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto dotačního programu,působí na území Pardu-
bického kraje a zároveň jsou to organizace typu:
<br> a) nestátní neziskové organizace - tj.spolky,ústavy,obecně prospěšné společnosti <,>
církve a jejich zařízení;
<br> b) neziskové organizace – tj.organizace,které nebyly založeny za účelem podnikání –
školy a školská zařízení a další organizace tohoto typu nepatřící pod bod a) (u těch
školských či jiných zařízení,u kterých je zřizovatelem obec,žádá o dotaci zřizovatel <,>
nikoliv zařízení samo) <.>
<br> Z dotačního programu jsou vyloučeny organizace,jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj!
<br> Dotační témata pro rok 2020
(dotační prostředky budou poskytovány pouze na n e i n v e s t i č n í akce)
<br> A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením
Obecné podmínky účasti:
<br>  ekologická výchova je v zakládacím dokumentu žadatele uvedena jako hlavní
činnost nebo jedna z hlavních činností
<br>  ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení dotačního programu provádělo
soustavnou ekovýchovnou činnost minimálně půl roku
<br>
A-2 Středisko s ekovýchovným zaměřením,které nemá zaměstnance s eko-
<br> výchovným zaměřením na plný úvazek a má prostory pro ekovýchovnou
činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu -...

Načteno

edesky.cz/d/3335065

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
14. 08. 2020
14. 08. 2020
14. 08. 2020
14. 08. 2020
14. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz