« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ
<br>
<br> Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
Výzva k předkládání žádostí o podporu
<br> v roce 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Název dotačního programu:
<br>
Vzdělávání,výchova a osvěta v oblasti
životního prostředí v Pardubickém kraji
<br> pro rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyhlášeno usnesením Rady Pardubického kraje č.R/2241/19
ze dne 21.10.2019
<br>
<br> 2
<br>
<br> Název programu: Vzdělávání,výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
v Pardubickém kraji pro rok 2020
<br>
<br> Vymezení okruhu žadatelů o dotaci
Dotační program je vypsán pro právnické osoby (dále jen žadatel),které byly založeny mini-
málně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto dotačního programu,působí na území Pardu-
bického kraje a zároveň jsou to organizace typu:
<br> a) nestátní neziskové organizace - tj.spolky,ústavy,obecně prospěšné společnosti <,>
církve a jejich zařízení;
<br> b) neziskové organizace – tj.organizace,které nebyly založeny za účelem podnikání –
školy a školská zařízení a další organizace tohoto typu nepatřící pod bod a) (u těch
školských či jiných zařízení,u kterých je zřizovatelem obec,žádá o dotaci zřizovatel <,>
nikoliv zařízení samo) <.>
<br> Z dotačního programu jsou vyloučeny organizace,jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj!
<br> Dotační témata pro rok 2020
(dotační prostředky budou poskytovány pouze na n e i n v e s t i č n í akce)
<br> A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením
Obecné podmínky účasti:
<br>  ekologická výchova je v zakládacím dokumentu žadatele uvedena jako hlavní
činnost nebo jedna z hlavních činností
<br>  ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení dotačního programu provádělo
soustavnou ekovýchovnou činnost minimálně půl roku
<br>
A-2 Středisko s ekovýchovným zaměřením,které nemá zaměstnance s eko-
<br> výchovným zaměřením na plný úvazek a má prostory pro ekovýchovnou
činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu -...

Načteno

edesky.cz/d/3335065

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Bernardov - -
Město Zásmuky - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Obec Pašovice - -
Obec Bánov - -
Obec Tvrdonice - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz