« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - Obecně závazná vyhláška obce Chocnějovice č.1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozv-c.-1-2019.pdf
Obec Chocnějovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Chocnějovice &.1/2019 kterou se stanovuji pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství na území obce Chocnějovice
<br> Zastupitelstvo obce Chocnějovice se na svém zasedání dne 9.10.2019 usneslo vydat na základě ust.Š 10 písm.c) a d),a ust.5 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě ust.% 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Pravidla pro pohyb psů 1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství" v obci:
<br> a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze „na vod ítku“ <,>
<br> b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstraniti extrementy způsobené psem na veřejném prostranství <,>
<br> c) zakazuje se vstup psů na veřejná,školní a dětská hřiště v obci <.>
<br> 2.Splnění povinností stanovených vodst.1 zajišt'uje fyzická osoba,která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledemZ) <.>
<br> Čl.2 Závěrečná ustanovení
<br> 1.Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Chocnějovice č.6/2007 ze dne 1.1.2008 <.>
<br> 2.Při porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postupuje dle zvláštních právních předpisů <.>
<br> 3.Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni <.>
<br> místostarosta starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: „ff Íti M jít/“
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> “ š 34 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.1) F yzíckou osobou se rozumí např.chovatel psa,jeho vlastník či doprovázející osoba <.>

Načteno

edesky.cz/d/3333794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz