« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Jčk (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_obce.pdf [0,16 MB]
JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr.XXXXX XXXXXXX
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> České Budějovice 18.října 2019
<br>
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br>
24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 31.října 2019 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> České Budějovice,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
Návrh programu 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 31.října 2019
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5.9.do 16.10.2019
3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> 4.Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
5.Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
<br> 6.Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – žádost do Fondu malých projektů v rámci předsednictví Jihočeského
<br> kraje
7.Poskytnutí individuální dotace Vodní záchranné službě ČČK Český Krumlov na výstavbu loděnice
<br> 8.Klíčové dopravní stavby JčK související s dostavbou D3
9.Reakce na dotaz ze ZK dne 19.9.2019 - letiště
<br> 10.Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
<br> 11.Výstavba nového ubytovacího pavilonu - Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Chýnov,žádost o
poskytnutí dotace MPSV
<br> 12.Zrušení usnesení č.345/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II.tříd –
70.výzva“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK
<br> 13.Předfinancování a kofina...

Načteno

edesky.cz/d/3333657

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz