« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 116.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 116.pdf
Ulu— lllwuuuwllv vuivuu lluwllulnwlluu
<br> písemnost GV.Šrí ___—___;Líí 43/04?
<br> Magistrát města Ostravy vyvěšena dne: ___ <.>,„074- 4 0- „za 4?
<br> odbor ochrany životního prostředí sňata dne:
<br> za správnost:
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Vaše značka: 036-106/2017 Statutární město Ostrava
<br> Ze (11132 22.července 2019 “ IČ 00845451 Č.j.: SMO/S79044/19/OZÉ/Nav „ <.>,Sp.zn.: S-SMO/420014/19/OZP/4 prostredmctwm Vyřizuje: lng.Navrátil ĚBOÉIĚŽÍ 81:32;qu SID“ Telefon: +420 599 442 200,E-mail- Jnavrati12©ostrava cz Staroveska 129/154 ' “ “ ' 724 00 Ostrava-Proskovice Datum: 16.října 2019 I.Oznámení
<br> II.Usnesení č.952/19/VH III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška
<br> r.OZNÁMENÍ
<br> zahájení vodoprávního řízeni
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle © 15 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle & 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle 5 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů: ve znění pozdějších předpisů a dle 5 112 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je Statutámí město Ostrava,Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava,IČ 00845451,zastoupené na základě plné moci právním subjektem KB projekt Aqua sro <.>,se sídlem Staroveská 129/154,724 00 Ostrava-Proskovice,IČ 06020364,bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „Vodovod vul.Vrublova vOstravě-Michálkovicích“ dle & 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a ozměně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle 5 115 zákona (3183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdější...

Načteno

edesky.cz/d/3333244

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz