« Najít podobné dokumenty

Obec Sousedovice - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sousedovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rzc12019.pdf
Obec Sousedovice KEO-W 1.11.273 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 3.1.2019
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2019
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX XXX,00 213 000,000000 3639 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1)
<br> 13 000,00 200 000,00 213 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 13 000,00 200 000,00 213 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 13 000,00 200 000,00 213 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 20 000,000000 2219 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> X,XX XX XXX,00 20 000,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
000000000 5364 0,00 7 222,00 7 222,000000 6402 000 Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro3)
<br> 0,00 7 222,00 7 222,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
000000000 5229 0,00 1 000,00 1 000,000000 6409 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.orga4)
<br> 0,00 1 000,00 1 000,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 0,00 28 222,00 28 222,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 28 222,00 28 222,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX -XXX XXX,00 -171 778,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 5)
<br> 0,00 -171 778,00 -171 778,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 -171 778,00 -171 778,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 0,00 -171 778,00 -171 778,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2019
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXX dne: X.X.XXXX
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 02.01.2019 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>

Načteno

edesky.cz/d/3333022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Rozsochy - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Obec Sousedovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz