« Najít podobné dokumenty

Obec Sousedovice - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sousedovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rzc12019.pdf
Obec Sousedovice KEO-W 1.11.273 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 3.1.2019
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2019
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX XXX,00 213 000,000000 3639 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1)
<br> 13 000,00 200 000,00 213 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 13 000,00 200 000,00 213 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 13 000,00 200 000,00 213 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 20 000,000000 2219 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> X,XX XX XXX,00 20 000,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
000000000 5364 0,00 7 222,00 7 222,000000 6402 000 Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro3)
<br> 0,00 7 222,00 7 222,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
000000000 5229 0,00 1 000,00 1 000,000000 6409 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.orga4)
<br> 0,00 1 000,00 1 000,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 0,00 28 222,00 28 222,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 28 222,00 28 222,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX -XXX XXX,00 -171 778,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 5)
<br> 0,00 -171 778,00 -171 778,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 -171 778,00 -171 778,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 0,00 -171 778,00 -171 778,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2019
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXX dne: X.X.XXXX
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 02.01.2019 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>

Načteno

edesky.cz/d/3333022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sousedovice
27. 06. 2020
03. 06. 2020
18. 05. 2020
05. 05. 2020
24. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sousedovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz