« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - PROVOZNI RÁD DH.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROVOZNI RÁD DH.pdf
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Tento provozní řád byl schválen schválen Zastupitelstvem obce Dolany
<br> na zasedání ZO VII/2014 Usnesením č.8
<br> Cl.1
Využívání hřiště
<br> 1.Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště <.>
2.Provozovatelem a vlastníkem dětského hřiště je obec Dolany <.>
3.Provozní doba je:
<br> duben – říjen 8.00 – 20.00 hod <.>
listopad – březen 8.00 – 17.00 hod
<br> 4.Vybavení a zařízení hřiště je uřčeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let <.>
5.Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup,mimo osob vykonávající dozor a dohled nad
<br> dětmi <.>
6.Dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské hřiště,užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště
<br> povoleno XXX v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,zákonného zástupce či jiné odpovědné
osoby <.>
<br> 7.Osobám podnapilým,pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou
přenosnou nemocí je vstup zakázán <.>
<br> 8.Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele,za děti ručí rodiče,odpovědný zástupce či
jiné dítě doprovázející dospělá osoba <.>
<br> 9.Úmyslné poškození,zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné.Každý,kdo způsobí
poškození,zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele <.>
<br> Cl.2
Návštěvník je povinen:
<br> 1.Seznámit se s tímto řádem a tento řád dodržovat <.>
2.Dbát na pořádek,čistotu a bezpečnost <.>
3.Dodržovat pravidla slušného chování <.>
4.Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště <.>
5.Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště <.>
6.Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí <.>
<br> Cl.3
<br> Návštěvníkům je zakázáno :
• Je zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje po skluzavce <.>
• Vylézání na střechu věže <.>
• Přelézání zábran a zábradlí <.>
• Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a
<br> zařízením dětského hřiště <.>
• Používa...

Načteno

edesky.cz/d/3330857

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz