« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 205 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerského rady v oddělení odvětvové ekonomiky
v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/63/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 18.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení odvětvové
<br> ekonomiky v oboru služby X.Finance a 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.prosinec 2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky resortu (kapitoly) včetně její koordinace <.>
• Stanovování postupů a zásad při poskytování dotací nestátním neziskovým
<br> organizacím <.>
• Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického
<br> práva státu
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4.11 <.>
2019 <,>
tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz,nebo
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
2
<br>
• podané v elektronické podobě ...

Načteno

edesky.cz/d/3330262


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz