« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení výzkumu v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 211 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 211 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský XXXX v oddělení výzkumu
<br> v odboru vědy,výzkumu a vzdělávání
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/62/2019-MZE-11130
<br> V Praze 18.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oboru služby XX.Výzkum <,>
<br> vývoj a inovace <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.12.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního,průmyslového a dalších sektorů
<br> výzkumu a vývoje <,>
<br> • zodpovědnost za plnění úkolů v oblasti řízení VaVaI,včetně jeho financování a tvorby
<br> finančních plánů <,>
<br> • organizační a metodická pomoc resortním v.v.i.v oblasti VaVaI <,>
<br> • spoluúčast na plnění úkolů spojených s funkcí zřizovatele veřejných výzkumných
<br> institucí,vyplývajících ze zákona č.341/2005 Sb.<,>
<br> • spoluúčast na stanovování způsobů hodnocení výzkumných organizací <,>
<br> • provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců podpory <,>
<br> • spoluúčast na kontrole plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných
<br> organizací
<br> • zastupování MZe na jednáních o VaVaI na meziresortní a mezinárodní úrovni <.>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4 <.>
11.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního...

Načteno

edesky.cz/d/3330261

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz