« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Pravidla pro prodej a výdej vstupenek starobním důchodcům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pravidla_divadlo.docx
Pravidla pro prodej a výdej vstupenek starobním důchodcům do divadel <,>
na kulturní akce a sportovní zápasy
platná od 17.10.2019
<br> Vstupenky do divadel,na kulturní akce a sportovní zápasy se objednávají u prodejce pořádající organizace.V případě vstupenek do Divadla J.K.Tyla v pokladně pro hromadné objednávky,Smetanovy sady 16,Plzeň.Výběr divadelních představení,kulturních akcí a sportovních zápasů,včetně počtu vstupenek,určuje odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany <.>
<br> Úhrada vstupenek Divadlu J.K.Tyla probíhá zálohovou platbou na kalendářní rok.V případě vyčerpání zálohy,nebo nákupu vstupenek u jiné organizace,bude platba prováděna na základě vystavené objednávky a následné faktury <.>
<br> Prodej a výdej vstupenek:
<br> 1 <.>
Vstupenky budou poskytovány odborem sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany starobním důchodcům (může být požadováno prokázání této skutečnosti) s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany <.>
<br>
2 <.>
Informace o prodeji (výdeji),který se bude konat na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 – Slovany v dopoledních hodinách v pracovních dnech,budou zveřejňovány na úřední desce úřadu,včetně elektronické a ve vývěsních skříňkách ÚMO Plzeň 2 – Slovany <.>
<br>
3 <.>
Důchodce má nárok na zakoupení maximálně dvou kusů vstupenek v kalendářním měsíci na jedno divadelní představení nebo kulturní akci a na výdej maximálně dvou kusů vstupenek v kalendářním měsíci na sportovní akci (manželský pár obdrží v měsíci celkem též dvě vstupenky) <.>
<br>
4 <.>
První den prodeje (výdeje) nebudou vstupenky prodávány (vydávány) zájemcům,kteří si zakoupili (převzali) vstupenku v předchozím měsíci <.>
<br>
5 <.>
Důchodce uhradí 50% ceny vstupenky na divadelní představení a kulturní akci (zaokrouhlené na celé Kč nahoru).Vstupenky na sportovní zápasy budou vydávány důchodcům zdarma <.>
<br>
6 <.>
U každé vstupenky je evidováno: jméno a příjmení kupujícího (příjemce) a jeho adresa,datum prodeje,částka převzatá za vstupenku.Údaje budou potvrzeny podpisem kupujícího (př...

Načteno

edesky.cz/d/3330189


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz