« Najít podobné dokumenty

Město Velká Bíteš - DZ př uzavírka a zu sil. II/379 Vel.Bít. Na Valech stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velká Bíteš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ_UZA_VB.pdf (1082 kB)
09/2019
<br> 207
<br> Přechodné dopravní značení - úplná uzavírka
<br> II/379 VELKÁ BÍTEŠ - ul.Na Valech
<br> Situace dopravně-inženýrských opatření
<br> Ing.František
Preisler
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> OBJÍZDNÁ TRASA
<br> BUDOU UMÍSTĚNY 7 DNÍ PŘEDEM
<br> LEGENDA:
<br> P6STOP
<br> P6
STOP
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DZ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> VEŠKERÉ STÁLÉ DZ V ROZPORU
<br> S NAVRŽENÝM DZ BUDE ZNEPLATNĚNO
<br> B28
<br> AutoCAD SHX Text
Srázná 5113/1,586 01 Jihlava
<br> AutoCAD SHX Text
VYZNAč,s.r.o <.>
<br> AutoCAD SHX Text
OBSAH:
<br> AutoCAD SHX Text
NÁZEV AKCE:
<br> AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL:
<br> AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:
<br> AutoCAD SHX Text
Arch.č.:
<br> AutoCAD SHX Text
DATUM:
<br> AutoCAD SHX Text
K návrhu dopravního značení bylo využito: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> AutoCAD SHX Text
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> AutoCAD SHX Text
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
<br>
<br> Z
<br> 2
<br> B
<br> 1
<br> S
<br> 7
<br> I
S
<br> 1
1
b
<br> T
I
Š
<br> N
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 1
1
b
<br> V
E
<br> L
K
<br> Á
<br> B
<br> Í
T
<br> E
Š
<br>
P
<br> R
Ů
<br> M
<.>
<br> Z
<br> Ó
N
<br> A
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> N
<br> O
<br> V
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 2
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 9
<br> S
<br> M
<br> Ě
<br> R
<br>
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> N
<br> O
<br> V
<br>
<br> V
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br>
<br> N
<br> A
<br>
<br> V
<br> A
<br> L
<br> E
<br> C
<br> H
<br>
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 9
<br> S
<br> M
<br> Ě
<br> R
<br>
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> N
<br> O
<br> V
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<b...
95112-2019_DZ_př_uzavírka_a_zu_sil._II379_Vel.Bít._Na_Valech.pdf (508 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
Číslo jednací: DOP/95112/2019-krej /27211/2019 Dne: 17.10.2019
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: krejska@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
<br> společnosti: VYZNAč,s.r.o <.>,Srázná č.p.5113/1,586 01 Jihlava IČ:01916297,ze dne 16.10.2019 <,>
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu:
<br> komunikace: silnice č.II/602,č.II/379,č.III/3791 a místní komunikace
<br>
<br> v místě: v k.ú.: Velká Bíteš,Osová Bítýška,Vlkov
<br>
<br> termín: sobota dne 26.10.2019 14.45 – 15.45 hod
<br>
<br> důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské
<br> akce
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle návrhu VYZNAč,s.r.o <.>,Srázná č.p.5113/1,586
<br> 01 Jihlava IČ:01916297,které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství policie kraje Vysočina,územní odbor vnější služby,dopravní inspektorát Žďár nad
<br> Sázavou,pod č.j.KRPJ-109193-1/ČJ-2019-161406 ze dne 9.10.2019 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyhláškou MD č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla ...

Načteno

edesky.cz/d/3330007

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velká Bíteš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz