« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.3*2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.3*2019
N< Z rm
<br> OBEC VRÁ
<br> Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.3/2019 <,>
<br> kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.112011
<br> Zastupitelstvo obce Vrážné se na svém zasedání dne 14.10.2019 usnesením č.7/2019 usneslo vydat na základě ?; 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Zrušovací ustanovení
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.1/2011 o čistotě a pořádku v obci Vrážné,ze dne 11.4.2011 <.>
<br> č|.z Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>.<.> L.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,(f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXX XXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX místostarosta starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: /J.Já „za/f Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/3327487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz