« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelec nad Vltavou - rozpočtové opatření č.8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelec nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20191016111020585.pdf
Obec Kostelec nad Vltavou,IČO 00249769
<br> Schválené rozpočtové opatření č.8/2019
<br> KEO4 1.6.5 UROOB
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1111 1 240 000,00 140 000,00 1 380 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1113 120 000,00 15 000,00 135 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1121 1 100 000,00 120 000,00 1 220 000,00 Daň Z příjmů právnických osob 1211 2 600 000,00 65 000,00 2 665 000,00 Daň z přidané hodnoty Celkem za Par: 5 060 000,00 340 000,00 5 40000000 ' ' >,3723 2324 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 3723 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 6330 4134 1 496 822,00 91 997,00 1 588 819,00 Převody z rozpočtových účtů Celkem za Par: 6330 1 496 822,00 91 997,00 1 588 819,00 Převody vlastním fondům v * Přůmy celkem 6 576 822,00 441 997,00 7 018 819,00 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2411 5031 33 000,00 4 000,00 37 000,00 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek 2411 5032 12 000,00 1 000,00 13 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní Celkem za Par: 2411 45 000,00 5 000,00 50 000,00 Záležitosti pošt 3392 5154 51 000,00 23 000,00 74 000,00 Elektrická energie Celkem Za Par: 3392 l$l—000,00 23 000,00 * 74 000,00 Zájmová činhoSt V kultuře 3612 5153 55 000,00 5 000,00 60 000,00 Plyn Celkem za Par: 3612 “55 “000,00 “ 5 000,00 60 000,00 Bytové'hospodářs'hlí 3631 5171 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3631 10 000,00 10 000,00 20 000,00 “Veřejné osvětlení ' 3632 5154 0,00 5 000,00 5 000,00 Elektrická energie celkem za Par: 3632 0,00 5 000,00 5 000,00 Pohřebnidví 3639 5021 185 000,00 30 000,00 215 000,00 Ostatní osobni výdaje 3639 5139 82 000,00 2 000,00 84 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5169 380 000,00 110 000,00 490 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 5229 54 00...

Načteno

edesky.cz/d/3325826


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kostelec nad Vltavou
11. 06. 2020
03. 06. 2020
28. 05. 2020
22. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kostelec nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz