« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelec nad Vltavou - rozpočtové opatření č.8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelec nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20191016111020585.pdf
Obec Kostelec nad Vltavou,IČO 00249769
<br> Schválené rozpočtové opatření č.8/2019
<br> KEO4 1.6.5 UROOB
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1111 1 240 000,00 140 000,00 1 380 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1113 120 000,00 15 000,00 135 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1121 1 100 000,00 120 000,00 1 220 000,00 Daň Z příjmů právnických osob 1211 2 600 000,00 65 000,00 2 665 000,00 Daň z přidané hodnoty Celkem za Par: 5 060 000,00 340 000,00 5 40000000 ' ' >,3723 2324 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 3723 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 6330 4134 1 496 822,00 91 997,00 1 588 819,00 Převody z rozpočtových účtů Celkem za Par: 6330 1 496 822,00 91 997,00 1 588 819,00 Převody vlastním fondům v * Přůmy celkem 6 576 822,00 441 997,00 7 018 819,00 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2411 5031 33 000,00 4 000,00 37 000,00 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek 2411 5032 12 000,00 1 000,00 13 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní Celkem za Par: 2411 45 000,00 5 000,00 50 000,00 Záležitosti pošt 3392 5154 51 000,00 23 000,00 74 000,00 Elektrická energie Celkem Za Par: 3392 l$l—000,00 23 000,00 * 74 000,00 Zájmová činhoSt V kultuře 3612 5153 55 000,00 5 000,00 60 000,00 Plyn Celkem za Par: 3612 “55 “000,00 “ 5 000,00 60 000,00 Bytové'hospodářs'hlí 3631 5171 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3631 10 000,00 10 000,00 20 000,00 “Veřejné osvětlení ' 3632 5154 0,00 5 000,00 5 000,00 Elektrická energie celkem za Par: 3632 0,00 5 000,00 5 000,00 Pohřebnidví 3639 5021 185 000,00 30 000,00 215 000,00 Ostatní osobni výdaje 3639 5139 82 000,00 2 000,00 84 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5169 380 000,00 110 000,00 490 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 5229 54 00...

Načteno

edesky.cz/d/3325826


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelec nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz