« Najít podobné dokumenty

Obec Valchov - Návrh Závěrečného účtu DSO Boskovicko za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu DSO Boskovicko za rok 2018
Dobrovolný svazek obcí Boskovicko
<br> /\
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč) sestavený ke dni 21.05.2019
<br> v souladu s ust.& 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> návrh
<br> Schváleno dne:
<br> Schválil: Ing.XXXXX XXXXX,předseda
<br> Udaje () organizaci
<br> identifikační číslo 71185585
<br> název Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ulice,č.p.Masarykovo nám.4/2
<br> obec Boskovice
<br> PSČ,pošta 680 01
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Svazek se Skláda z 15 členských obcí: Boskovice,Benešov,Chrudichromy,Knínice,Kořenec,Lhota Rapotina,Ludíkov,Okrouhlá,Sudice,Suchý,Ujezd u Boskovic,Valchov,Vážany,Velenov a Zďárná <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření II.Plnění rozpočtu příjmů
<br> III.Plnění rozpočtu výdajů
<br> IV.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> V.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> strana 1/ 4
<br> |.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet na rok 2018 byl schválen shromážděním starostů dne 4.12.2017 usnesení č.03/02/ 17 takto:
<br> Příjmy 91.500,00 Kč Výdaje 91.500,00 Kč Financování 0,00 Kč
<br> V roce 2018 byly pořízeny tři rozpočtová opatření.Upravený rozpočet k 31.12.2018:
<br> Příjmy 7l l.600,00 Kč
<br> Výdaje 711.600,00 Kč
<br> Financování 0,00 Kč II.PLNENI ROZPOCTU PRIJMÚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 100,00 15 100,00 15 049,35 Kapitálové příjmy Přijaté transfery ' 91 400,00 696 500,00 779 753,00 Příjmy celkem 91 500,00 711 600,00 794 802,35 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 91 400,00 414 500,00 412 953,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 282 000,00 282 00...

Načteno

edesky.cz/d/3325769


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz