« Najít podobné dokumenty

Obec Chuchelná - 60/2019 Návrh rozpočtu SOMH-západ na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chuchelná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Náměstí 43
747 21 Kravaře
<br> OdPa Pol Název Příjmy Výdaje Poznámka
4121 Neinvestiční přijaté trasféry od obcí celkem 587 800,00
<br> Členský příspěvek 221 500,00 členské příspěvky 2020 (odhad)
<br> 6310 Pověřenec na ochranu osobních údajů 364 800,00 příspěvky členských obcí do systému včetně příspěvkových organizací
6310 2141 Úroky z vkladů 1 500,00 úroky z vkladů
<br> 3900
Ost.činnosti související se službami pro
obyvatelstvo celkem
<br> 191 200,00
<br> 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 133 200,00 smluvní příspěvky GDPR - nečlenské obce
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 58 000,00 zúčtování dotace na projekt Centra společných služeb
<br> 8115 Přebytek hospodaření minulých let 350 000,00 příjmy z minulých let
<br> 3900
Ost.činnosti související se službami pro
obyvatelstvo celkem
<br> 943 300,00
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 702 000,00 Projekt SMO + pověřenec udržitelnost 2020
3900 5031 Povinné SP zaměstnanců 174 100,00 Projekt SMO + pověřenec udržitelnost 2020
3900 5032 Povinné ZP zaměstnanců 63 200,00 Projekt SMO + pověřenec udržitelnost 2020
3900 5038 Povinné úrazové pojištění 4 000,00 povinné pojistné
6171 Činnost místní správy celkem 163 500,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní náklady 5 000,00 DPP
6171 5139 Nákup materiálu j.n.2 500,00 webhosting,kancelářské vybavení
<br> 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 39 500,00 zúčtování spoluúčasti projektu SMO (převod z roku 2019)
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 účetní služby a ostatní služby blíže neuvedené
6171 5172 Programové vybavení 6 500,00 software Gordic
6171 5173 Cestovné 10 000,00 cestovné
<br> 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
celkem
<br> 3 500,00
<br> 6310 5163 Poplatky u banky 3 500,00 bankovní služby
6409 Osatní činnosti j.n.celkem 18 700,00
<br> 6409 5175 Pohoštění 5 000,00 Pohoštění (sněmy starostů,školení a další akce)
6409 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 dary
640...

Načteno

edesky.cz/d/3325218


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chuchelná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz