« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 120-19 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

120-19 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2.pdf
Úhd městského obvodu Plesná pkmnoct ev.č.m.<.>./lla 33.42 <.>
<br> vyvllmn dne :.'a 495173
<br> silní: dm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.za sprlvnmt :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.souběžně Mahena na lnu \: !
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2/2019
<br>,Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou tajemnice UMOb Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: - výkon státní správy a samosprávy na úseku evidence obyvatel.matriky a s tím související agendou.aktualizace a údržba webových stránek,volební agenda Místo výkonu práce: Ostrava — Polanka nad Odrou.ul.1.května Č.p.330- 160.725 25 Zařazení: úředník Platové zařazení: 9.platová třída v souladu s nařízením vlád) č.3412017 Sb <.>,\ platném znění.možnost postupného přiznání osobního příplatku podle kvality od\ edené práce Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou předpoklad) dle Š 4 zákona č.3123002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: dobrá užíx atelská znalost práce na PC.samostatnost.komunikatimí schopnosti,zodpovědnost.praxe ve státní správě a samosprávě \ ítaná <,>
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan.který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům he7úhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Přihláška musí obsahovat: -_ime'no.příjmem.titul - datum a místo narození - státní příslušnost — místo trvalého pobytu - čislo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního 'občana - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce připojí k přihlášce:
<br> - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odbomých znalostech a dovednostech <,>
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.cizí státní příslušník doloží obdobný doklad - ověřená kopie dokladu o nej\ ) šším dosaženém vzdělání
<br> Lhůta pro podání přihlášky: 31.10.2019
<br> Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením \ po...

Načteno

edesky.cz/d/3324980

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz