« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 113.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 113.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu
<br> „ <.>,<.>,Pronájem Adresa C' Vehkost PlocŽha NP Na) em2ne zařizovacích Prohlídka bytu bytu bytu m za m „ „ „ predmetu* 22.10.2019 Československé „ „ 29.10.2019 + __ _ armády 233/102 11 2 1 4550 2 60,Kc 300,Kc V 13,00 hod <.>
<br> *částka za pronajem zařizovacích předmětů je orientační a bude upřesněno před uzavřením nájemní smlouvy
<br> Podmínky výběrového řízení
<br>.žadatel odevzdá do 05.11.2019 do 14,00 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepenou obálku s označením:
<br> „VŘ na pronájem bytu č.11,ul.Československé armády č.p.233 č.o.102“ Tato obálka musí obsahovat: přihlášku do výběrového řízení formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se všemi vyplněnými údaji
<br> doklad o výši průměrného měsíčního příjmu na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br> 0000
<br> o předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice & jsou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br>.o pořadí rozhodne RMOb„ přičemž má právo rozhodnout,že neuzavře smlouvu s některým,případně žádným zúčastněným žadatelem
<br>.smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možností prodloužení
<br>.žadatel nesmí být vlastníkem.spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu a tuto skutečnost žadatel potvrdí čestným prohlášením
<br>.úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.V případě,že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 25 dnů od výzvy kjejímu uzavření,bude osloven další žadatel v pořad í.kterého určila rada městského obvodu <.>
<br> v v případě,že je žadatel nájemcem jiného bytu,je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr a uvolněný být vrátit
<br> ' žadatel souhlasí s tím,aby si městský obvod ověřil údaje uvedené žadatelem v odevzdaných formulářích
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č: 443/20?
<br> vyvěšena dne: M
<br> sňata dne:
<br> za správnost: » _ souběžně zveřejněna na internetu E...

Načteno

edesky.cz/d/3324948


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz