« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 114.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 114.pdf
Statutární město Ostrava starosta městského obvodu Michálkovice
<br> Pozvánka
<br> Pozvánka
<br> na 6.zasedání zastupitelstva městského obvodu konané dne 24.10.2019
<br> Místo jednání: zasedací místnost Úřadu městského obvodu Michálkovice Začátek jednání: 1 7:00
<br> Návrh programu
<br> Časový rozvrh:
<br> 17:00 Zahájení
<br> Schválení programu 6.zasedání zastupitelstva městského obvodu
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Zpráva ověřovatelů zápisu
<br> Projednávání materiálů
<br> Organizační záležitosti Dotazy,připomínky,podněty členů ZMOb Diskuze - Různé
<br> Závěr
<br> Seznam materiálů:
<br> Poř.Čísío „ „,<,> č.Materiálu Vec Pred klade 1 ZMOb/OO26/19 Schválení programu zasedání 2 ZMOb/OOZ ?! l 9 Určení ověřovatelů zápisu 3 ZMOb/0028/ 19 Zpráva ověřovatelů zápisu 4 ZMOb/0029/l 9 Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Úřad městského obvodu Michálkovice,o.<.> „.o ' t '- 'f/Cf/Áa/ÍŽ 5 ZMOb/0031/19 Zamer prodeje casti pozemku parc.c.Plsemnos eV- 0-—
<br> 271/30 v k.ú.Michálkovice
<br> vyvěšena dne: 45- VO,204 sňata dne: _
<br> za správnost: __ souběžně zveřejněna na internetu
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> ZMOb/ 003 2/ 1 9
<br> ZMOb/0040/19
<br> ZMOb/003 0/1 9
<br> ZMOb/0033/l 9
<br> ZMOb/0037/19
<br> ZMOb/0034/19
<br> ZMOb/0035/19
<br> ZMOb/ 003 6/ l 9
<br> ZMOb/003 8/19
<br> ZMOb/ 003 9/ l 9
<br> FC
<br> Záměr prodeje části pozemku parc.2/2 v k.ú.Michálkovice
<br> O<
<br> Záměr prodeje části pozemku parc.609/1 v k.ú.Michálkovice
<br> Prodej části pozemku parc.č.3/6 v k.ú.Michálkovice
<br> Prodej části pozemku parc.č.614/ 12 v k.ú.Michálkovice
<br> Svěření pozemků v k.ú.Michálkovice městskému obvodu Micháikovice
<br> Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.UZSVM/O/9788/2019-HMSU
<br> Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - projekt "Vybudování školních dílen v Základní škole Ostrava—Michálkovice,U Kříže 28,p.o."
<br> Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních,sportovních a volnočas...

Načteno

edesky.cz/d/3324947

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz