« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 115.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 115.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: 4/5 030 73
<br> /61 fa ŽDB „ _.r.44,u ? snata dne <.>
<br> za správnost: souběžně zveřejněna na ntemetu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2f2019
<br>,Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou tajemnice UMOb Polanka nad Odrou
<br> vyvěšena dne:
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: - výkon státní správy a samosprávar na úseku evidence obyvatel.matriky & stím související agendou.aktualizace a údržba webových stránek.volební agenda Místo \ýkonu práce: Ostrava — Polanka nad Odrou.ul.1.května č.p.330i160.725 25 Zařazení: úředník Platové zařazení: 9.platová třída v souladu snai'ízením vlády &.3410.01? Sb <.>,v platném znění,možnost postupného přiznání osobního příplatku podle k\ alítv odvedené práce Požadované vzdělání: Středoškolské ukončené maturitou předpoklady dle & 4 zákona č.3122002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: dobrá uživatelská znalost práce na PC.samostatnost.komunikativní schopnosti.zodpovědnost,praxe ve státní správě a samosprá\č vítaná <.>
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan.který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Přihláška musí obsahovat: -_iméno.příjmení.titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u ciziho státního občana - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady.které zájemce připojí k přihlášce:
<br> — životopis s údaji o dosax adniclt zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <.>
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.cizí státní příslušník doloží obdobný doklad - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání
<br> Lhůta pro podání přihlášky: 31.10.2019
<br> Místo & Ipůsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou v zalepené obálce s omačením: „Výběrové řízení ...

Načteno

edesky.cz/d/3324946

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz