« Najít podobné dokumenty

Město Vysoké Mýto - Záměr prodat pozemek parc. č. 50/4 v k.ú. Domoradice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vysoké Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat pozemek parc. č. 50_4 v k.ú. Domoradice.pdf439.85 KB
MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
odbor právní a majetkový
<br>
Spisová značka: MUVM/42293/2018/06
Číslo jednací: MUVM/37731/2019
<br>
<br>
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI
<br> Město Vysoké Mýto zveřejňuje,podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat pozemek nově vzniklý
geometrickým plánem č.144-96/2019 označený jako parc.č.50/4 ostatní plocha –
zeleň o výměře 227 m2 v k.ú.Domoradice.Původní pozemky parc.č.50/1 a 263/1
jsou zapsány na listu vlastnictví č.10001 pro k.ú.Domoradice u Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí <.>
<br> K výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit písemně na adresu: Město Vysoké
Mýto,odbor právní a majetkový,B.Smetany 92,566 01 Vysoké XXXX do XX.XX.XXXX <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Vysokého Mýta dne 16.10.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2019
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru právního a majetkového
<br>
Zveřejněno na úřední desce od 16.10.2019 do 04.11.2019
<br>
2019-10-16T11:25:40+0000
JUDr.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3324463


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vysoké Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz