« Najít podobné dokumenty

Město Pelhřimov - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pelhřimov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/113,13000 Praha3-Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: 0201312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Kraj Vysočina,Fritzova 4,58601 Jihlava
<br> OZNÁMENÍ () ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.& 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evrdenie Parcelní Druh pozemku Podíl parcel crslo statu Pelhřimov Pelhřimov 2 2499/3 1 ostatní plochy 1/ 1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,katastrální pracoviště Pelhřimov
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby,a to nejpozději do 15.1.2020
<br> Případné námitkyje nutné učinit písemným podáním na KPU pro Kraj Vysočina,Fritzova 4,58601 Jihlava
<br> Lhůtaje zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,neboje- li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
<br> zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení 15.10.2019 15.1.2020
<br> příjmení,jméno,ÍÍÍUL razítko a POdPÍS příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
<br> pracovník obce/ mesta pracovník obce/města ') 1- Katastr nemovitostí - stavební 6 -Přídělový plán nebojlný podklad - stavební 2 — Katastr nemovitostí - pozemkové 7 -Přídělový plán nebo jiný podklad — pozemkové 3 —Evidence nemovitostí - pozemkové 8 »Parcela z jiného katastrálního území- stavební 4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Parcela zjiného katastrálního území - pozemkové
<br> 5 -Pozemkový katastr — pozemkové Strana 1 z 1

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pelhřimov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz