« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
_____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
<br> Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00SCSH7*
KUPAX00SCSH7
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br> Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 29.7.2019
<br> Spisová značka: SpKrÚ 58474/2019/OŽPZ/7
Číslo jednací: KrÚ 75095/2019/OŽPZ/DV
Vyřizuje: Ing.Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 11.10.2019
<br>
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst <.>
1 písm.e) a ust.§ 11 odst.2 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon“),vydává v souladu s ust.§ 11 odst.2 písm.d) zákona
<br> rozhodnutí o povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší
<br> provozovateli: SV metal spol.s r.o.<,>
Divec 99 <,>
500 03 Divec <,>
IČ: 252 57 366 <.>
<br> Umístění zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“)
<br> Provozovna zdroje se nachází na adrese: Orlice 292,561 51 Letohrad <.>
<br> Charakteristika zdroje
<br> Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze č.2 k zákonu pod kódem 4.12.Povrchová úprava kovů
a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3
včetně (vyjma oplachu),procesy bez použití lázní <.>
<br> Povrchové úpravy jsou zajišťování pomocí těchto zařízení:
- vibrační omílačka (Proces omílání je realizován ve vodném prostředí)
- bubnová omílačka
- ruční tryskač
- venkovní tryskací kabina
<br> Při tryskání je jako abrazivní materiál používána baloti...

Načteno

edesky.cz/d/3323271

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
13. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz