« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
_____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
<br> Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00SCSH7*
KUPAX00SCSH7
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br> Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 29.7.2019
<br> Spisová značka: SpKrÚ 58474/2019/OŽPZ/7
Číslo jednací: KrÚ 75095/2019/OŽPZ/DV
Vyřizuje: Ing.Věra Dědková
Telefon: 466 026 424
E-mail: vera.dedkova@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 11.10.2019
<br>
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst <.>
1 písm.e) a ust.§ 11 odst.2 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon“),vydává v souladu s ust.§ 11 odst.2 písm.d) zákona
<br> rozhodnutí o povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší
<br> provozovateli: SV metal spol.s r.o.<,>
Divec 99 <,>
500 03 Divec <,>
IČ: 252 57 366 <.>
<br> Umístění zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“)
<br> Provozovna zdroje se nachází na adrese: Orlice 292,561 51 Letohrad <.>
<br> Charakteristika zdroje
<br> Jedná se o zdroj vyjmenovaný v příloze č.2 k zákonu pod kódem 4.12.Povrchová úprava kovů
a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3
včetně (vyjma oplachu),procesy bez použití lázní <.>
<br> Povrchové úpravy jsou zajišťování pomocí těchto zařízení:
- vibrační omílačka (Proces omílání je realizován ve vodném prostředí)
- bubnová omílačka
- ruční tryskač
- venkovní tryskací kabina
<br> Při tryskání je jako abrazivní materiál používána baloti...

Načteno

edesky.cz/d/3323271

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Sousedovice - -
Obec Rozsochy - -
Pardubický kraj - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz