« Najít podobné dokumenty

Obec Prakšice - Zveřejnění záměru Obce Prakšice na pronájem nebytových prostor v domě čp. 299 v Prakšicích o výměře cca 250 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prakšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zveřejnění záměru
<br> Obec Prakšice,687 56 Prakšice 29,IČ 00291277 zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp.299 v Prakšicích k hostinské činnosti na dobu neurčitou <.>
<br> Jedná se o prostory o výměře cca 250 m2 (výčep,sociální zařízení,sklady,kuchyně,kancelář apod.).Pohostinství musí být provozováno jako nekuřácké <.>
<br> Zájemci si mohou prostory prohlédnout po předchozí domluvě na telefonu 773018032 <.>
<br> Zájemci o pronájem prostor předloží na Obecní úřad Prakšice nabídku 5 měsíční cenou pronájmu do 29.11.2019 do 10.00 hodin v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení na pronájem v domě čp.299“.Obálku označí viditelně: „Neotvírat“ <.>
<br> K nájmu bude nájemce platit zálohy za spotřebu elektrické energie,plynu a vodné a stočné v částce 5 000 Kč za měsíc <.>
<br> Obec Prakšice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem <.>
<br> Prakšice 15.10.2019
<br> OBEC PRAKŠiCE 687 56 Prakšice |qu 00291277
<br> Ing.Jos fglefka starosta
<br> Vyvěšeno: 15.10.2019
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/3322407

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prakšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz