« Najít podobné dokumenty

Obec Lubenec - oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lubenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidenceparcel*
Parcelní
<br> číslo Druh pozemku
Podíl
státu
<br> Lubenec Libyně 7/1 ostatní plochy2 1/1
<br> Lubenec Libyně 7/5 ostatní plochy2 1/1
<br> Lubenec Libyně 7/6 ostatní plochy2 1/1
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Žatecvedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
15.1.2020 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> datum sejmutí oznámení
15.10.2019 15.1.2020
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul a podpis
<br> PhDr.Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXX,MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě <.>
<br> Strana 1 z 1
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
2019-10-08T08:41:52+0200
Státní pozemkový úřad 75ab74a30f64d368dea6ab5ec729dd188e61e618
<br>
2019-10-09T07:27:53+0200
...
oznámení
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením § 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
<br> o z n a m u j e,že ke dni 15.10.2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední
desce Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady <.>
<br>
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> s o u č a s n ě v y z ý v á
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 15.10.2019 končí tato
lhůta dne 15.1.2020) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu <.>
<br>
<br>
2019-10-08T08:41:40+0200
Státní pozemkový úřad 5d5ee290ec6a9764b8056bbb473e6da03361ec44
<br>
2019-10-09T07:27:11+0200
Ing.XXXXX XXXXX XaXXcabdXXfXbcXXfXcXaXXXXdadXXXXXefXXXbd

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lubenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz