« Najít podobné dokumenty

Obec Kobeřice - SOMH - Návrh rozpočtu SOMH-západ na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska — západ Náměstí 43 & naka „leč/MPM 747 21 Kravaře Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ na rok 2020 OdPa Pol Název Příjmy Výdaje Poznámka 4121 Neinvestiční přijaté trasféry od obcí celkem 587 800,00 Členský příspěvek 221 500,00 členské příspěvky 2020 (odhad) 4121.<.>.v <.>,5310 Pověřenec na ochranu osobních údajů 364 800,00 :::;fimf'emmh Ob“ ““ ““*“" Včetně “"SpěVkovyc" 6310 2141 Úroky : vkladů 1 500,00 úrosz-vkladů Ost.činností související se službami pro 3900 obyvatelstvo celkem 191 200'00 3900 2111 Příjmy Zjoskytování služeb a výrobků 133 200,00 smluvní příspěvky GDPR - nečlenské obce 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 58 000,00 zúčtování dotace na projekt Centra společných služeb 8115 Přebytek hospodaření minulých let 350 000,00 příjmy z minulých let Ost.činností souvísející se službami pro 3900 obvvatelstvo celkem 943 300'00 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 702 000,00 Projekt SMD + pověřenec udržitelnost 2020 3900 5031 Povinné SP zaměstnanců 174 100,00 Projekt SMO + pověřenec udržitelnost 2020 3900 5032 Povinné ZP zaměstnanců 63 200,00 Projekt SMO + Pověřenec udržitelnost 2020 3900 5038 Povinné úrazové pojištění 4 000,00 povinné pojistné 6171 Činnost místní správy celkem 163 500,00 6171 5021 Ostatní osobní náklady 5 000,00 DPP 6171 5139 Nákup materiálu j.n.2 500,00 webhosting,kancelářské vybavení 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 39 500,00 zúčtování spoluúčasti projektu SMO (převod z roku 2019) 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 účetní služby a ostatní služby blíže neuvedené 6171 5172 Programové vybavení 6 500,00 software Gordic 6171 5173 Cestovné 10 000,00 cestovné Obecne příjmy a výdaje z finančních operací 6310 celkem 3 500,00 6310 5163 Poplatky u banky 3 500,00 bankovníslužby 6409 Osatní činnosti ].n.celkem 18 700,00 6409 517,5 Pohoštění 5 000,00 Pohoštění (sněmy starostů,školení a další akce) 6409 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 dary 6409 5901 Nes...

Načteno

edesky.cz/d/3322130


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz