« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MHMP - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studiíí Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25819101512580.pdf (pdf, 351.58 KB)
1/6
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚsTA PRAHY |||||||||Illl|l||H||l||lllllllllIIIHIIIIIlIIIIIIIIIIIlIWIIIHIIII Odbor územního rozvoje MHMP XPCEXO4Z Oddělení pořizování dílčích dokumentací.& íku ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRI“ HA- L IBUŠ _.________1 <.>,* DŠĚO.! 5 45— 2019,! im Pňděle.mmígh') Váš dopis zn./ze dne: „5496 © Vymuje/te—Ý.„a;/___ D ' __ [ D D — Ing.Anna vy'ITCÚJÝIL'růKuryv/lz'l—1F_išg7)z'l \Wý č.j.: 236 004 813 MHMP 1980697/2019 Počet listů/příloh: 6/1 (2 MČ Praha-Libuš) Sp.zn.: Datum: S-MI-llVIP 936213/2017 9.10.2019
<br> Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice
<br> Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a podkladů obdržel návrh územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice <.>
<br> Oznamujeme Vám,že veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele
<br> se uskuteční v pátek 15.11.2019 od 140" hod <.>
<br> v sále CAMP — amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 (areál Emauzského kláštera — budova IPR hl.m.Prahy) <.>
<br> Veřejná vyhláška — oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1 v době od 16.10.2019 do 2.12.2019 včetně <.>
<br> Prosíme MČ Praha-Libuš o zveřejnění veřejné vyhlášky (příloha č.2 tohoto dopisu) na své úřední desce <.>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Elektronický A 9102019 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 gaat-1m ' E-mail: postag'gprahaeu,ID DS: 48ia97h 135155113 '
<br> Platnost do B.3.2020
<br> V téže době bude návrh územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice vystaven k nahlédnutí,a to:
<br> - způsobem umožňuíícím dálkový“ přístup na internetové adrese www.praha.gl,V sekci
<br> o městě —> budoucnost města —> odbor územního rozvoje _) územní studie http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_r...

Načteno

edesky.cz/d/3321999

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz