« Najít podobné dokumenty

Obec Oskava - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oskava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o zamýšleném převodu.pdf (418.9 kB)
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/1121,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: cz01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Olomoucký kraj,Blanická 383/1,77900 Olomouc
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.© 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuj e zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních části,u nichž nelze doložit lístinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Ev1deníe Parcelm Druh pozemku Po'dtl parcel císlo statu
<br> Oskava Třemešek 2 218 trvalé travní porosty 1/1
<br> Oskava Třemešek 2 867/5 vodní plochy 1/1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,katastrální pracoviště Šumperk
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby,a to nejpozději do 15.1.2020
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPU pro Olomoucký kraj,Blanická 383/1,77900 Olomouc
<br> Lhůta je zachována,je-li posledniho dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
<br> k poštovní přepravě.STÁTNÍ Fazer-mov? ÚŘAD.y Krajský pozemkový urad pro Olomoucký kraj
<br> Blanická 383/1 „ 772 00 Olomouc © JUDr.Roman Brncal,LL.M <.>
<br> lng.Helena (hromčákOVý ředitel KPÚ Olomouc pro Olomoucký kraj zástupkyně ředitele KPU
<br> datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení 15.10.2019 151_2020 příjmení,jméno,ÍÍÍUL razítko a POdPiS příjmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovník obce/ mesta pracovník obce/města OBEC OSKAVA © Oskava 112,788 01 Oskava OBEC OSKAVA IČ:00303101,tel.583 233 553 95mm "21 788 01 Oskava IC:00303101,tel.583 233 553 *) 1- Katastr nemovitostí- stavební 6 -Přidělový plán nebojiný podklad - stavební 2 - Katastr nemovitostí - pozemkové ? -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 3 -Evtdence nemovitostí- pozemkové 8 —Parcela zjiného katastrálního územl - stavební 4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Parcela zjinéh...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oskava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz