« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad Olešenka
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
<br> V souladu s § 5 odst.1 písm.f ) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle § 17 tohoto zákona a podle nařízení vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,a na základě § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),stanovuje Zastupitelstvo obce Olešenka tento sazebník úhrad za poskytování informací:
Náklady na pořízení kopií
<br> 1.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
<br> a) jednostranná ………………………………………………………………………………………
2 Kč
<br> b) oboustranná……………………………………………………………………………………….<.>
3 Kč
<br> 2.Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
<br> a) jednostranná ………………………………………………………………………………………
5 Kč
<br> b) oboustranná ………………………………………………………………………………………
9 Kč
3.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
<br> a) jednostranná ………………………………………………………………………………………
5 Kč
<br> b) oboustranná ……………………………………………………………………………………… <.>
7 Kč
<br> 4.Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4,jednostranný)
<br> jedna stránka ………………………………………………………………………………………… <.>
2 Kč
<br> 4.Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb,kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit <.>
5.V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk,poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku <.>
<br> Náklady na opatření technických nosičů dat
1.1 ks CD …………………………………………………………………………………………… <.>
10 Kč
<br> 2.1 ks DVD ………………………………………………………………………………………… <.>
20 Kč
<br> 3.Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat,na který bude možné požadované informace
zaznamenat,nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována <.>
<br> 4.Pokud žadatel požaduje poskytnutí informací na jiném technickém nosiči dat,bude úhrada účto...
Sazebník úhrad Olešenka
1
<br> SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ
<br> INFORMACÍ
V souladu s § 5 odst.1 písm.f ) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle
<br> § 17 tohoto zákona a podle nařízení vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních
<br> odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,a na základě §
<br> 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),stanovuje Zastupitelstvo obce Olešen-
<br> ka tento sazebník úhrad za poskytování informací:
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Náklady na pořízení kopií
<br>
<br> 1.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
<br> a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 2 Kč
<br> b) oboustranná……………………………………………………………………………………….<.> 3 Kč
<br> 2.Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
<br> a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 5 Kč
<br> b) oboustranná ……………………………………………………………………………………… 9 Kč
<br>
<br> 3.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
<br> a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 5 Kč
<br> b) oboustranná ……………………………………………………………………………………….7 Kč
<br> 4.Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4,jednostranný)
<br> jedna stránka ………………………………………………………………………………………….2 Kč
<br>
<br> 4.Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u
<br> komerčního poskytovatele kopírovacích služeb,kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude
<br> u tohoto poskytovatele povinna uhradit <.>
<br>
<br> 5.V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady sta-
<br> noví ve výši ceny za příslušný výtisk,poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Náklady na opatření technických nosičů dat
<br>
<br> 1.1 ks CD …………………………………………………………………………………………….10 Kč
<br> 2.1 ks DVD ………………………………………………………………………………………….20 Kč
<br> 3.Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat,na který bude možné požadované informace
<br> zaznamenat,nebude úhrada to...

Načteno

edesky.cz/d/3320126

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz