« Najít podobné dokumenty

Obec Helvíkovice - Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Helvíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Pozvánka
na 5.veřejné zasedání
<br> Zastupitelstva obce Helvíkovice <,>
které se koná v pondělí 21.10.2019
od 18.00 h v sálku obecního úřadu <.>
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení,schválení programu
2.Zprávy o práci obecního úřadu a výborů
3.Rozpočtové opatření č.6/2019
4.Plán zimní údržby komunikací
5.Majetek obce
<br> - Záměr prodeje části pozemku par.č.1467/1
- Zrušení věcného břemene na pozemku par.č <.>
1433/2
<br> 6.Různé
7.Diskuse,závěr
<br>
V Helvíkovicích,dne 14.10.2019
<br>
XXXX XXXXXXXX v.r.<,>
<br> starostka obce
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické i listinné podobě <.>
Vyvěšeno: 14.10.2019 Sejmuto: 22.10.2019

Načteno

edesky.cz/d/3319699

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Helvíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz