« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Jemnický mikroregion - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JM výhled[1].pdf [0,24 MB]
JEMNICKÝ MIKROREGION,HUSOVA103,JEMNICE
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> 2021 2022 2023
<br> P ří j m v :
<br> Neinvestiční dotace od obcí 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Nájemné - movité věci 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Úroky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Prodej kalendářů z roku 110 000,00 110 000,00 110 000,00 PŘÍJMY CELKEM 275 000,00 275 000,00 275 000,00 V y_f' d a "| e :
<br> Odměna (přípr.Kalendj 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Materiál (kalendáře ) 105 000,00 105 000,00 105 000,00 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Materiál 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Pojištění majetku 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Rozpočtová rezerva 112 000,00 112 000,00 112 000,00 VÝDAJE CELKEM 275 000,00 275 000,00 275 000,00
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit do doby jeho projednání na jednotlivých obecních úřadech členských obcí,popřípadě přímo na jednání člneské schůze
<br> Jemnického mikroregionu dne 18.11.2019 v zasedací místnosti na MěÚ Jemnice <.>
<br> V Jemnici,dne 10.10.2019
<br> JEMNICKÝ MIKROREGION WWW 103.16mnicc
<br> PSČGTSMmkr.Třebíč
<br> Ing.XXXXX XXXXX předseda sdružení

Načteno

edesky.cz/d/3316056


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz