« Najít podobné dokumenty

Obec Brniště - Oznámení - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. V. Grunov - zjišťování průběhu hranic pozemků 30-31.10.2019 [PDF 2,256kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brniště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. V. Grunov - zjišťování průběhu hranic pozemků 30-31.10.2019 [PDF 2,256kB]
STÁTNl PCZEii/iKCVY Litá/2D
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774.DiČ: cz_ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Ceská Lipa
<br> Dubická 2362/56,470 01 česká Lípa
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 403935120191Pob/Kr Spisová značka: 2RP20224/2011—130732/2
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> lD DS: z49per3
<br> E-mail: i.kratena©spucr_cz
<br> Batumi 10- 10- 2019 SPU 40393512019iPobiKr 0130534598728
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velký Grunov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Česká Lípa (dálejen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> OZNAMUJE <,>
<br> že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Grunov bude ode dne 30.10.2019 - 31.10.2019 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb.<.> o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> v
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce,silnice,vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do.obvodu pozemkových úprav,které však...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brniště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz