« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Veřejná zakázka č.2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadní stěna obchodu.jpg
Obchod a Sportbar - čelní strana.jpg
Nákres čelní strany.pdf
Spam ŠLA/ŠÉF; HOQNÍ „EL/VNO
<br> dia/w mi:—“NB
<br>.; “.?Ši'
<br> /
<br> \\ \
<br> Jeff-Ě Jed/3.dráňffz_ &? [boku/©
<br> \ "CN—& \\\ř_\\ \ '
<br> &
<br> že;
<br> I' <,>
<br> balig
<br> Š _.:xxiáě—í'nzíqg—mba
<br> <:.- * - in:-_
<br> „\
<br> &\ -'3_,—$\ \“ě.<.> \ ;
<br> YUV/[]]
<br> ŠUFV fav ŽY—Gvř—O
<br> “3 „FF—G * ře
<br> Je
<br> řO—"UW „Gipf-5%
<br> líd— ití-b “!?-e) _4 či „137—0 w: 7—0 WLHd-oM-f;
<br> (F „Žř'b >= ře wTÉJ'opna 1? „,N—2+? ? Váh/W
<br> O.<.> <.>
<br>,Šbabm ?edf ?řezmym „WM/201W % ks mmm z 4050
<br> fkg „ží—3 Mít) —FVM i k; ifa— :( 454 —— jaa/fw /! ks.?? >! 151
<br> f.!
<br> níž/OPD
<br> „\ | 40.? 2.5
<br> „D'—o 1: F0 - vařit./alone;
<br> !
<br> '“ %xiž “: 530 xáýo
<br> CL
<br> __xxjmmxxxvš
<br> ;,? a!
<br> ž///////i
<br> !Ža 'ó/Í/Í Í/Í/ím
<br> Sxt/
<br> 9- & „HG \" 45? 9—59 „17—0 ? 450 ia “330 >< 450 iaL „15.33 \ Go &$ 335,\ 46b
<br> ! vše,"Feu ři'e'
<br> „\“ŘxmĚ-ě“
<br> //////// M M
<br> !?.V
<br> ga,Muf/raz“ Áfb Hz,—3452 <,>
<br> j; AFL! * ffíL
<br> ?i
<br> QVEĚE
<br> fa,Úc- >< „U_O ( Am) % éro mm (Na) 90 x „220
<br>,<.> <.>
<br> (a DM 37— 90 i (100.c:-
<br> 0 !eacf __ 73mm; "na 620x120 4% QD :( „9-00
Výzva 2-2019.pdf
hJ
<br> * 51—13 Obec Horní Slivno.Hornl Slivno čp.107.PSČ 294 79 * IČO: 00876267 * *? 326391213 " ID fípak-22 * e-mail: starosta©homislivnocz * www.homislivno.cz*
<br> Váš dopis ! ze dne:
<br> Naše značka: OUHS 355122019
<br> <.>
<br> Horni Slívno dne „JOJOIO
<br> Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu čl./2019 - Výměna oken a dveří na domě služeb
<br>.Obec Horní Slivno vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.23.019 na
<br> výměnu oken v domě služeb Horní Slivno čp.[
<br> Zedavatel : Obec Horní Slivno.Horní Slivno čp.101 PSČ 294 79.ICO 008%267,zastoupená starostkou lng.Libuší Přibylovou
<br> Předpokládaný rozsah prací:
<br> dodávka oken dle zaměřených rozměrů
<br> Demontáž stávajících oken a dveří včemč jejich likvidaee Instalace nových oken a dveří včetně zednických prací
<br> Čelní stěna:
<br> Okna — původní výkladní skříň nahradil neolvírmelnými okny.nad nimi umistit okna vyklápěcí,nad dveřmi nechat výplně pevné <.>
<br> Vchod do prodejny — dvoukřídlé dveře — otvor celkem asi 185 cm.původni řešení dvoje dveře
<br> šíře 00 cm„ zde je možné navrhnout ijine' řešení <.>
<br> Vchod od Sponbaru —dveře šíře 90 cm.dáleje vchod do kadeřnictví <.>
<br> Rekapitulace:
<br> ? ks okna 2173 cm x ?D cm — vrchní okna ztoho 5 výklopných
<br> 5 ks okna 273 cm x 150 cm — neolvímlelne'
<br> 2 ks okna 45 cm x 152 cm — neotviralelné
<br> 1 ks okno 184 cm x 152 cm — neotvíralelné
<br> Dveře: vchod do prodejny - otvor 184 cm x 220 cm — dvoukřídlé dveře (_ připadnějiný návrh)
<br> Vchodové dveře do Spodhanl - 1 ks 90 cm x 220 cm Vchodové dveře do kadeřnictví - 1 ks 90 cm x 200 cm
<br> Boční stěny: 2 ks okna 8? cm x 1 IS cm dvoukřídlá otvíratelné
<br> Zadni stěna: (byla předmětem předchozí zakázky)
<br> 3 ks okna dvoukřídlá,otviratelná 140 cm x 140 cm 6 ks okna otvíralelne' i výklopné 60 cm :: |20 cm
<br> 1 ks dveře— otvor 100 cm x 250 cm -
<br> I ks dveře — otvor 140 crn x 250 cm - dvoukřídlé
<br> Otvor na dveře je vysoký,budou stačit dveře obvyklé výšky a nad nimi pe...

Načteno

edesky.cz/d/3314712

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz