« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

75.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.37-2019 ze dne 12.9.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.6 ZO-Us,bod 120,ze dne 24.6.2019
<br> schvalují 10.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se výdaje zvyšují o 8 000 000; Kč a financování se zvyšuje o 8 000 000,- Kč.Podrobná specifikace je uvedena V příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu V rozpočtu obce provede do 12.9.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice.IČO XXXXXXXX KEXX X.6.4 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br>.r"
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: ' "
<br> _ Po změně Název
<br> argl orgz N+Z+Uz ZJ Puvodní hodnota Změna 3113 5121 3113 8 150 000 00 B 000 000.00 16 150 000,00 Budovy.XXXX a Stavby
<br> ' Výdaje celkem X XXX XXX,00 a 000 000,00 10 150 000,00
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna XXXX XXXX XXX 00
<br> Změna Po změně Název
<br> XXX XXX orgX orgz XXXX XXXX XXXXX XXXXX X XXX XXX,00 0 000 000,00 17 000 000,00 Základní školy Výdaje celkem 9 000 000,00 8 000 000.00 1? 000 000,00
<br> Fmancovam
<br> XXX XXX org.! argz Původní Změna Po změně Název
<br> 0000 BXXX XXXXX XXXXX 9 192 842,43 8 000 000,00 1? 192 542,43 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 9 192 842,43 8 000 000,00 17 192 842,43
<br> v! 4? FS.-,' řítí:—
<br> ;;:3.<.>
<br> Zastupitelstva bylo provedeno rozpočtové opatření
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.25012000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objer'nu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 6 ZO-Us Na zasedání dne: 24.06.2019
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX <.>

Načteno

edesky.cz/d/3313832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz