« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

74.pdf
Obec Hostašovice.IČO 00600725 KEO4 1.6.4 UR006
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Zasptuitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> al
<br>.<.> -.'„.\>;'_.x:„\'»<„ „.<.> \ <.>
<br> XXX XXX orgz orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota XXX XXXXX
<br> Změna Po změně Název 900 000 00 1 295 200 00 Budovy XXXX a Stavby
<br> Par Po! org.! orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 8 292 842.43 900 000.00 9 192 842.43 Změny stavu krátkodobých prostředků
<br> n;.- m - Financování celkem 8 292 042,43 900 000,00 9 192 842.43
<br> XXX XXX org: orgz Původní Změna Po změně Název
<br> XXXX XXXX )(XXXX XXXXX 596 200.00 900 000,00 1 496 200,00 Veřejné osvětlení Výdaje celkem 595 200,00 900 000,00 1 496 200,00
<br> XXX XXX org.! orgz Původní Změna Po změně Název nooo axxx )ooooc xxxxx & 292 342,43 900 000,00 9 192 842,43 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 8 292 842,43 900 000,00 9 192 842,43
<br> Dův ň *
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250f2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: '! ZO-Us Na zasedání dne: 11.09.2019
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3313831


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz