« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Oznámení vlastníkům lesů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení vlastníkům lesů
1
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
odbor životního prostředí
nám.T.G.Masaryka č.o.29
<br> 571 01 Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: S MUMT 22397/2019/OZP6
<br> Označení písemnosti 30018/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> Fax: 461 353 074
<br> E-mail: jnechuta@mtrebova.cz
<br> Datum: 07.10.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
Oznámení vlastníkům lesů (obec,právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního
<br> majetku do 50 ha,kteří si XXXX nevybrali odborného lesního hospodáře,o pověření fyzické
<br> podnikající osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře v rámci katastrálních
<br> území nacházejících se v obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová <.>
<br>
<br> Městský úřad Moravská Třebová,odbor životního prostředí,jako orgán vykonávající státní
<br> správu lesů příslušný podle § 61 a § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,§ 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a podle § 48 odst.1 písmeno m) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
vlastníkům lesů (obec,právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha <,>
<br> nacházejících se v katastrálních územích Bělá u Jevíčka,Malonín,Smolná u Jevíčka,Bezděčí
<br> u Trnávky,Unerázka,Biskupice u Jevíčka,Zálesí u Jevíčka,Borušov,Prklišov,Svojanov
<br> u Borušova,Březina u Moravské Třebové,Šnekov,Březinky,Dětřichov u Moravské Třebové <,>
<br> Dlouhá Loučka,Gruna,Žipotín,Hartinkov,Chornice,Janůvky,Jaroměřice,Jevíčko-předměstí <,>
<br> Zadní Arnoštov,Koruna,Křenov,Kunčina,Nová Ves u Moravské Třebové,Linhartice <,>
<br> Malíkov,Městečko Trnávka,Bohdalov u Městečka Trnávky,Lázy,Pacov u Moravské
<br> Třebové,Stará Trnávka,Mezihoří u Městečka Trnávky,Stará Roveň,Pěčíkov,Petrůvka
<br> u Městečka Trnávky,Přední Arnoštov,Mla...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz