« Najít podobné dokumenty

Obec Kuřimská Nová Ves - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuřimská Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BRN3C2AF4503DCD_000388
Obec Kuřimská Nová Ves rtu—vv 1.11.: na ; Uuuwr <.>
<br> zpracováno: 6.10.2019
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> strana: 1 Rozpočtové opatřen: č.7 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původni hodnota Změna Poaněnů Popis X) XXXXXXXX XXXX XGB 1121 000 000 000.00 5 100,00 30510100 Základní běžný účet úzm'lsamospmelků 2) 000000000 0000 0003 1342 000 2500.00 GMODO 9100.00 Fophtekzalůeůskýnoborekreačnipobyl 3) 000000000 0000 0000 1511 000 190 000,00 2 500,00 190 500.00 Základnlbůžmv' úča! [zam.samosprpelků Paragraf 0000 celkem: na 500.00 14 200,00 506 "3.00 * Org: nooo tokem: 492 000,00 14 200.00 508 700.00 P a.F ___—___.————————' PŘÍJMY sokem m 500.00 14 mm 5m room VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXX€KJOO XXXX 3341 5169 000 30 200.00 700.00 30 900.00 Nákup ostatnich služeb Paragaf 3341 celkem: 80 200.00 100.00 an onom Ronin: autem * 5) 000000000 0000 3539 5139 000 4 M.GO 600.00 4000.00 Nákup Maritim inde mrazem) Paragraf 3650 celkem: 4000.00 30.00 4 mm Kormmťlli sluaryn mm rozvoj jinde nezaf * 0) 001300000 0000 3723 5109 000 24 M.GO 7500.00 31 500,00 Nákupodatnioh služeb Paragraf 3120 cekam: 24 000,00 ? 500,00 81 50090 Sběr | wo: ostatnich odpadů (jiných než nebe * Org: 0000 cekam: 50 200,00 0 300,00 67 000,00 VÝDAJE celkem se zoom a onom a? mam FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původni hodnou! Změna Poměrně Popis X) XXXXXXXXX XXXX XXXXX 8115 000 004 200,00 6 400.00 598 MDD Změna slava králkodobýdr Marků na banhúčte Paragaf 0000 celkem: 604 200.00 5 400.00 na 030,00 * Org: 0000 cekam: 004 200.00 -5 400.00 EN “0.00
<br> _______________——————
<br> ucovANi celkem su mp0 -5 mm se mom
<br> bř,/___ť
<br> lf'.<.>
<br> Obec Kuřimská Nová Ves KEO-W 1.11.319 ! Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Nemám: 6402019
<br> strana: 2
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> Změna závamýoh ukazatelů
<br> PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis oouo XXXX xxxx oooooopo 51mm sonoom Mzummnýchoeob nooo 1142 xxxx 25mm cm,oo 91mm anm:wm1m oooo 1511 x...

Načteno

edesky.cz/d/3313308


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kuřimská Nová Ves
02. 07. 2020
02. 07. 2020
26. 06. 2020
26. 06. 2020
18. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kuřimská Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz