« Najít podobné dokumenty

Obec Kuřimská Nová Ves - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuřimská Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BRN3C2AF4503DCD_000388
Obec Kuřimská Nová Ves rtu—vv 1.11.: na ; Uuuwr <.>
<br> zpracováno: 6.10.2019
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> strana: 1 Rozpočtové opatřen: č.7 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původni hodnota Změna Poaněnů Popis X) XXXXXXXX XXXX XGB 1121 000 000 000.00 5 100,00 30510100 Základní běžný účet úzm'lsamospmelků 2) 000000000 0000 0003 1342 000 2500.00 GMODO 9100.00 Fophtekzalůeůskýnoborekreačnipobyl 3) 000000000 0000 0000 1511 000 190 000,00 2 500,00 190 500.00 Základnlbůžmv' úča! [zam.samosprpelků Paragraf 0000 celkem: na 500.00 14 200,00 506 "3.00 * Org: nooo tokem: 492 000,00 14 200.00 508 700.00 P a.F ___—___.————————' PŘÍJMY sokem m 500.00 14 mm 5m room VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXX€KJOO XXXX 3341 5169 000 30 200.00 700.00 30 900.00 Nákup ostatnich služeb Paragaf 3341 celkem: 80 200.00 100.00 an onom Ronin: autem * 5) 000000000 0000 3539 5139 000 4 M.GO 600.00 4000.00 Nákup Maritim inde mrazem) Paragraf 3650 celkem: 4000.00 30.00 4 mm Kormmťlli sluaryn mm rozvoj jinde nezaf * 0) 001300000 0000 3723 5109 000 24 M.GO 7500.00 31 500,00 Nákupodatnioh služeb Paragraf 3120 cekam: 24 000,00 ? 500,00 81 50090 Sběr | wo: ostatnich odpadů (jiných než nebe * Org: 0000 cekam: 50 200,00 0 300,00 67 000,00 VÝDAJE celkem se zoom a onom a? mam FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původni hodnou! Změna Poměrně Popis X) XXXXXXXXX XXXX XXXXX 8115 000 004 200,00 6 400.00 598 MDD Změna slava králkodobýdr Marků na banhúčte Paragaf 0000 celkem: 604 200.00 5 400.00 na 030,00 * Org: 0000 cekam: 004 200.00 -5 400.00 EN “0.00
<br> _______________——————
<br> ucovANi celkem su mp0 -5 mm se mom
<br> bř,/___ť
<br> lf'.<.>
<br> Obec Kuřimská Nová Ves KEO-W 1.11.319 ! Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Nemám: 6402019
<br> strana: 2
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> Změna závamýoh ukazatelů
<br> PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis oouo XXXX xxxx oooooopo 51mm sonoom Mzummnýchoeob nooo 1142 xxxx 25mm cm,oo 91mm anm:wm1m oooo 1511 x...

Načteno

edesky.cz/d/3313308


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuřimská Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz