« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 192 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 192 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada
<br> v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/59/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 10.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení veřejných zakázek
<br> v sekci státního tajemníka v oboru 37.Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek <.>
Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou –
<br> zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.12.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: administrace veřejných
<br> zakázek,celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných
<br> zakázek,zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo
<br> metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek,kontrola dokumentace veřejných
<br> zakázek zadávaných organizačními útvary MZe a jejich souladu s platnou legislativou
<br> a příkazy ministra,koordinace postupu při aplikaci právních předpisů v oblasti výběrových
<br> řízení a veřejných zakázek v resortu MZe <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
25.10.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese...

Načteno

edesky.cz/d/3312713

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz