« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení komodit skotu a krmiv v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 230 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 230 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vedoucího/vedoucí oddělení komodit skotu a krmiv
<br> v odboru zemědělských komodit
v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: 39/60/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 10.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení komodit skotu a
<br> krmiv v oboru služby 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.12.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • koncepce jednotné zemědělské politiky státu,koordinace výkonu státní správy na úseku
<br> zemědělské prvovýroby,organizační a odborné řízení oddělení skotu a krmiv,příprava
<br> legislativních předpisů souvisejících s agendou živočišných komodit;
<br> • implementace předpisů na úrovni ČR i EU;
<br> • příprava situačních a výhledových zpráv v úseku živočišných komodit;
<br> • příprava a realizace podpůrných programů v oblasti zemědělství se zaměřením na
<br> živočišnou výrobu
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 25.10.2019 tj.v této lhůtě
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvede...

Načteno

edesky.cz/d/3312712

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz