« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Oznámení obecního úřadu Pazderna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm-c3350191010090300.pdf
I I ' IV Á/já/Í/f Oznamenl obecmho uradu Pazderna
<br> v
<br> Vsouladu se zákonem c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění zákona č.24/2017 Sb <.>,oznamujeme,že rozpočtový výhled na období 2019 až 2022,schválený rozpočet na rok 2019,rozpočtová opatření,která mění schválený rozpočet na rok 2019 a schválený závěrečný účet za r.2018:
<br> — jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese www.pazderna.eu/uredni-deska/
<br> — je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadu na adrese
<br> Pazderna 65,739 51 Dobrá,kancelář účetní,a to Vždy V úředních hodinách obecního úřadu <.>
<br> Vyvěšeno: 7.1.2019 Svěšeno:
<br> Razítko,podpis:
<br> “l „
<br> L_._.<.>.___—„W-.anmm.<.>.—-

Načteno

edesky.cz/d/3311701


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz