« Najít podobné dokumenty

Obec Lužice Svinčice - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužice Svinčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu_.pdf (52.02 kB)
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> OZNÁMENÍ () ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.š 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních části,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Ev1deníe Parcelni Druh pozemku Pofhl parcel c1slo statu Lužice Lužice u Mostu 2 1080/2 trvalé travní porosty 1/1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,katastrální pracoviště Most
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 9.10.2019
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2 41502 Teplice
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno k poštovní přepravě
<br> PhDr.Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXX,MBA
<br> ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<br> Lužice 77,435 24 vlc': 00206051 ©
<br> 1410 5912/11? Jizak/Ed
<br> OBEC LUŽICE 7
<br> datum vyv es em _ datum sejmutí oznámení 9.7.2019 \ 9.10.2019 prumeru,Jmeno,mul,raZItko & podpls příjmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovnlk obce/ mesta pracovník obce/města *) 1- Katastr nemovitosti- stavební 6 -Přidělový plán nebo jiný podklad - stavebni
<br> 2 - Katastr nemovitosti- pozemkové 7 -Přídě|ový plán nebo jiný podklad - pozemkové
<br> 3 -Evidence nemovitostí- pozemkové 8 -Parce|a z jiného katastrálního územi- stavební
<br> 4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Parce|a z jiného katastrálního územi- pozemkové
<br> 5 -Pozemkový katastr - pozemkové Strana 1 z 1

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužice Svinčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz