« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 207 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo odborný referent
v odboru environmentálních podpor PRV
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/58/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 9.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent v oboru služby 48 <.>
<br> Financování,řízení
<br> a sledování Společné zemědělské politiky a 10.Výzkum,vývoj,inovace <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.12.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 8.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - Zajišťování ucelených odborných služebních agend,pokud není pro jednotlivé obory
<br> služby stanoveno jinak <.>
<br> - Vede sekretariát odboru <.>
<br> - Zajišťování specializovaných organizačních koordinačních činností a agend u orgánů
<br> státní správy,včetně odvolacího řízení <.>
<br> - Příprava podkladů k problematice dotační politiky <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24.10 <.>
2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz,nebo
<br> • podané v elektronické podobě prostřednict...

Načteno

edesky.cz/d/3309439

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz