« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Středočeský kraj - Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Středočeský kraj - Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků
Středočeský kraj
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č.044-30/2019/RK ze dne 30.9.2019 a dle ustanovení 5 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb.<.> o krajích (krajské zřízení).v platném znění.oznamuje Středočeský kraj následující záměr :
<br> bezúplatně převést pozemky městu Dolní Bousov,a to:
<br> p.č.1792/21 o výměře 54 m2 — ostatní plocha
<br> p.c.1769/49 o výměře 1 313 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1769/50 o výměře 1 117 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1769/51 o výměře 45 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1769/52 o výměře 36 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1822/9 o výměře 203 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1822/10 o výměře 36 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1822/11 o výměře 1 153 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1822/12 o výměře 952 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1822/13 o výměře 21 m2 — ostatní plocha
<br> p.č.1924/3 o výměře 45 m2 — ostatní plocha
<br> zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.Katastrálního pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XXX pro obec a katastrální území Dolní Bousov <.>
<br> Vlastníkem předmětných pozemků je Středočeský kraj.pozemky byly předány k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje.příspěvkové organizaci <.>
<br> Odůvodnění :
<br> Město Dolní Bousov požádalo o bezúplatný převod výše uvedených pozemků z toho důvodu,že jsou zastavěny chodníky.Dojde XXX ke sjednocení pozemků a stavby na nich umístěné <.>
<br> informace podá: Odbor majetku Kraj ského úřadu St“ očeského kraje XXXX XXXX.tel.XXX XXX XXX
<br> Bc.Zdeněk Škalo vedoucí Odboru dopravy
<br> Vyvěšeno :
<br> Sňato :
<br> /.hnm\>l\ú ll l$l) 21 Praha 5 tel.: 257 280 343 holuj (! kr-.\.c'/ \\ \\ \\.lxl'-\'ll'k.'LlOCC\l\_\ C/

Načteno

edesky.cz/d/3309145

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz